Luokaton lukio

Huom !  Alikansioista löydät lisää infoa liittyen lukiossa opiskeluun.

Yleistä
- Opiskelija suorittaa lukion 2-4 vuodessa (erityisestä syystä voi saada rehtorin luvalla lisäaikaa).
- Opiskelija ei jää luokalle
- Opiskelija kuuluu ryhmään, jota ohjaa ryhmänohjaaja (RO)
- Opiskelija voi seurata perusryhmän opinto-ohjelmaa ja suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Opiskelija voi myös itse valita opinto-ohjelmansa kurssitarjottimelta opinto-ohjaajan avustamana (erityisesti neljän vuoden opiskelijat).
- Samassa opetusryhmässä voi olla eri vuosikurssien opiskelijoita.
- Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa hajautetusti kolmena peräkkäisenä kertana.
- Itsenäinen opiskelu ja opiskelijan OMA VASTUU opinnoistaan lisääntyvät.
- Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on riittävä kurssimäärä.

Lukion kaikkien aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin. Kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Yksittäisen kurssin arvostelu ja hyväksyminen ei riipu toisten saman aineen kurssien arvosteluista. Kurssin pituus on 38 tuntia.

Lukion lukusuunnitelmaan kuuluu pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. Uuden opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan lukion aloittaneella lyhyen matematiikan valinneella tulee olla 47 pakollista kurssia ja pitkän matematiikan valinneella 51 pakollista kurssia. Syventäviä kursseja tulee valita vähintään 10 ja kokonaiskurssimäärän tulee olla vähintään 75 kurssia. Maksimikurssimäärää ei ole määritelty.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit toteutetaan eri lukuvuosina opiskelijoiden toiveiden mukaisesti ja tuntikehyksen suomissa rajoissa. Musiikkiopiston opinnoilla voi korvata lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia musiikin kursseja. Lukion soveltavina kursseina hyväksytään myös muiden keskiasteen oppilaitosten kursseja. Lisäksi paikallisten urheiluseurojen järjestämään valmennus- ja urheilutoimintaan osallistuminen tuottaa lukion liikunnan kurssisuorituksia erikseen sovittavalla tavalla.

Opiskelijan on valittava keskimäärin 5 kurssia jaksoa kohden kurssitarjottimelta.

Uskonnonopetuksesta ovat uskonnonvapauslain nojalla vapautettuja sellaiset opiskelijat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Vapautuksesta tulee jättää huoltajan ilmoitus apulaisrehtorille. Mikäli tällaisia opiskelijoita on lukiossa vähintään kolme, heille opetetaan uskonnon sijasta elämänkatsomustietoa. Jos lukiossa on vähintään kolme tiettyyn muuhun uskontokuntaan kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa opiskelijaa, heille voidaan huoltajien vaatimuksesta järjestää heidän uskontokuntansa mukaista opetusta. Siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei osallistu uskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, hänen vähimmäiskurssimääränsä tulee olla lukusuunnitelman mukainen, vähintään 75 kurssia.

Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa myöhemmin, mutta siitä on neuvoteltava opinto-ohjaajan ja apulaisrehtorin kanssa. Ainevalintamuutoksista on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja muutokset on ilmoitettava kirjallisesti opolle/kansliaan viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. Opiskelija voi tehdä ainevalintamuutoksia myös Wilma-ohjelmassa erikseen annettuun määräaikaan mennessä neuvoteltuaan asiasta ensin opon tai apulaisrehtorin kanssa. Jos opiskelija lopettaa kokonaan jonkin aineen opiskelun, on siihen hankittava huoltajan kirjallinen suostumus. Muutoksia sallitaan edellyttäen, ettei opetusryhmän koko mene liian pieneksi.

Opiskelija voi siirtyä pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan neljän ensimmäisen kurssin aikana aina kurssin päättyessä. Kun opiskelija vaihtaa pitkän matematiikan oppimäärän lyhyeen, on voimassa seuraava kurssien vastaavuus: MAA01=MAB01, MAA03=MAB02, MAA04=MAB03. Opiskelijan mahdollisesti suorittamat muut pitkän matematiikan kurssit merkitään matematiikan soveltaviksi kursseiksi. Matematiikan loppuarvosana määräytyy tällöin jo suoritettujen pitkän matematiikan kurssiarvosanojen sekä lyhyen matematiikan kurssiarvosanojen perusteella.

Poikkeuksellisesti vaihtaminen pitkästä matematiikasta lyhyeen voi tapahtua vielä pitkän matematiikan 5. kurssin jälkeen.

Silloin, kun opiskelija siirtyy lyhyestä matematiikasta pitkään matematiikkaan, kaikki pitkän matematiikan kurssit on suoritettava. Tällöin lyhyestä matematiikasta suoritetut kurssit merkitään matematiikan soveltaviksi kursseiksi suoritettu (S) merkinnällä.

Kesken jätetyn oppimäärän suoritetut kurssit luetaan mukaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään.

Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, johon kurssikokeet keskitetään.