Opintotuet

Opintotukilaki

Opintotukiasetus

Kelan toisen asteen opintotuki

Kelan opintotukena voidaan myöntää opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, jolle maksetaan lapsilisää. Opintotukea myöntää lukiolaiselle Kela ja se voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.
Kelan nettisivut

Opintotukea myönnetään ainoastaan päätoimisiin opintoihin. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan yo-kokeeseen. Osallistumisella tarkoitetaan yleensä mukanaoloa opetuksessa - pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä. Opintotuki voidaan periä takaisin niiltä kuukausilta, jolloin opiskelu ei ole päätoimista.
Tarkempia ohjeita saa kansaneläkelaitoksen toimistosta, koulun kansliasta, opinto-ohjaajalta ja Kelan nettisivuilta.
Opiskelijoiden palvelunumero Kelalle on ma-pe klo 8-18 puh. 020 692 209 (pvm/mpm).

Opintotukea voi hakea verkossa tästä.
Asiointipalveluun kirjaudutaan mobiilivarmenteella, omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
Jos hakemukseen tarvitaan liitteitä, asiointipalvelusta saa luettelon niistä. Liitteet voi lähettää sähköisesti asiointipalvelun kautta. Liiteluettelossa on myös vastauslähetystunnus, jolla voit postittaa liitteet maksutta Kelaan. Kannattaa ottaa huomioon, että vastauslähetystunnusta käytettäessä lähetys on perillä vastaanottajalla 1-3 työpäivän kuluttua. Tiedot tarvittavista liitteistä ovat myös hakemuslomakkeen takaosassa.

Vaihtoehtoisesti lomakkeen voi täyttää, tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon tai oppilaitokseesi.
Lomake löytyy tästä.
Liitä mukaan myös mahdolliset hakemuksen liitteet.
 

Lieksan kaupungin opintoavustus

Lieksan kaupungin opintoavustukset jaetaan Lieksan kaupungin opintoavustusrahaston säännön mukaan Lieksan kaupungissa vakinaisesti asuville nuorille ammattikoulu- ja lukio-opintoja varten.

Lisätietoja: puh. 04010 44104 toimistosihteeri Liisa Kortelainen.

 

Rajaseutuliitto ry:n opintoapuraha

Opintoapurahaa voivat hakea lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, vähävaraiset, 16-20 vuotiaat ja opinnoissaan vähintään tyydyttävästi menestyneet rajaseudun nuoret. Apurahat ovat olleet suuruudeltaan vähintään 200 euroa.

Rajaseutuliiton opintoapurahaa haetaan netin kautta sähköisellä hakemuslomakkeella:
Rajaseutuliiton nettisivut

Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti. Sen jälkeen valmiiksi täytetty lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan muiden vaadittujen liitteiden kanssa Rajaseutuliittoon. Hakulomakkeen ohjeineen voi saada myös Rajaseutuliitosta puh. 010 271 6400 tai rajaseutuliitto(at)rajaseutuliitto.fi, mikäli nettiyhteyttä ei ole käytettävissä.

Kaikki opintoapurahahakemuksessa olevat tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Opiskelijan, joka keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana hakemuksen lähettämisen jälkeen, tulee ilmoittaa siitä. Tarkemmat ohjeet opintoapurahojen hakemiseksi löydät Rajaseutuliiton nettisivuilta. Lue nettisivuilta myös Usein kysyttyä ennen kuin otat yhteyttä Rajaseutuliiton toimistoon.

Lue ohjeet huolellisesti, niiden noudattaminen on edellytys hakemuksesi käsittelylle. Hakemus liitteineen tulee postittaa viimeistään ilmoitettuna päivänä.

Lisätietoja hakemusmenettelystä saa Rajaseutuliitto ry:n toimistosta, Tunturikatu 6 A 19, 00100  HELSINKI, puh. 010 271 6400.

Eri säätiöiden apurahat

Myös eri säätiöt voivat myöntää apurahaa lukio-opintojen rahoittamiseen. Näiden säätiöiden myöntämistä apurahoista on hakuilmoitus suurimmissa päivälehdissä noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä.
Katso myös säätiopalvelujen sivusto tästä
Kouluille ei tule erillistä tietoa näistä apurahoista.