Opetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen, perusopetuksen aloittaminen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen vuonna 2017

Esiopetus

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.  Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vuonna 2017 esiopetusikäisiä ovat 2011 syntyneet lapset. Lieksassa esiopetusta järjestetään päivähoidon esiopetusryhmissä ja kouluilla.

Perusopetus

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Vuonna 2017 oppivelvollisuusikäiseksi tulevat 2010 syntyneet lapset.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuonna 2017 - 18 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Keskuskoulussa (Kuhmonkatu 30), Rantalan koulussa ja Jamalin koulussa (ainoastaan iltapäivätoimintaa) edellyttäen, että toimintaan osallistuu vähintään seitsemän 1. - 2. luokan oppilasta.  Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Esiopetuksen ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat

Lisätietoja
puh. 04010 44104,  04010 44160

ARTO SIHVONEN

Hyvinvointijohtaja

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44101
arto.sihvonen(at)lieksa.fi