Opetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen, perusopetuksen aloittaminen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen vuonna 2018

Esiopetus

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.  Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vuonna 2018 esiopetusikäisiä ovat 2012 syntyneet lapset. Lieksassa esiopetusta järjestetään päivähoidon esiopetusryhmissä ja kouluilla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella 23.2.2018 mennessä.
Paperilomakkeita on saatavana myös päiväkodeissa, kouluissa ja kaupungintalolla (Pielisentie 3, 3.krs).  Paperilomakkeen palautusosoite on Kaupungintalo/Liisa Kortelainen, PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite: Pielisentie 3, 3.krs).

Perusopetus

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Vuonna 2018 oppivelvollisuusikäiseksi tulevat 2011 syntyneet lapset.

Vuonna 2011 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta (lähikoulu) tammi-helmikuun aikana. Jos päätöstä ei tänä aikana ole kotiosoitteeseen tullut, pyydämme ottamaan yhteyttä p. 04010 44104 tai 04010 44160.

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Hakemuslomakkeen saa kaupungintalolta tai sen voi tulostaa tästä. Hakemus toimitetaan Lieksan kaupungin kirjaamoon, os. PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3.krs) 2.3.2018 mennessä.

Huoltajan, joka haluaa, että lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee toimittaa tätä koskeva anomus asiantuntijalausuntoineen kirjaamoon, os. PL 41, 81701 Lieksa (Käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs) 2.3.2018 mennessä.

Tutustumispäivä
Tutustuminen omaan kouluun ja omaan esiopetuspaikkaan järjestetään ensimmäisen luokan ja esiopetuksen aloittaville keskiviikkona 9.5.2018 klo 9 – 11. Tutustumisen yhteydessä oppilaille järjestetään lounasruokailu.

Lukuvuoden 2018 – 2019 koulutyö aloitetaan keskiviikkona 8.8.2018.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Keskuskoulussa, Rantalan koulussa ja Jamalin koulussa edellyttäen, että toimintaan osallistuu vähintään seitsemän 1. – 2. luokan oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta. Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea Wilman kautta (lomakkeet) tai tästä tulostettavalla hakemuslomakkeella. Paperihakemukset toimitetaan osoitteeseen Kaupungintalo/Liisa Kortelainen, PL 41, 81701 Lieksa (Käyntiosoite Pielisentie 3, 3.krs) 2.3.2018 mennessä.

Esiopetuksen ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat

Lisätietoja
puh. 04010 44104,  04010 44160

ARTO SIHVONEN

Hyvinvointijohtaja

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44101
arto.sihvonen(at)lieksa.fi