Nuorten kesätyö

 

Nuorten kesätyö

Lieksan kaupunki, Lieksan kuntatekniikkaliikelaitos ja Lieksan Kiinteistöt Oy tarjoavat neljän viikon mittaisen kesätyöpaikan 70 lieksalaiselle koululaiselle/opiskelijalle eri toimipisteisiin.

Kesätyöpaikkaa voivat hakea vuosina 1997-2001 syntyneet nuoret. Ne nuoret, jotka saivat kesätyöpaikan arvonnan kautta kaupungin palveluksessa vuonna 2017, eivät voi osallistua arvontaan tänä vuonna.

Hakijoiden on oltava kirjoilla Lieksassa (kotipaikkakunta Lieksa) ja heidän on oltava läsnä olevana opiskelijana jossakin oppilaitoksessa. Poikkeuksena ovat vuoden 2018 lieksalaiset abiturientit, joiden ei tarvitse olla kirjoilla missään oppilaitoksessa paikkaa hakiessaan.

Sopimuspalkka on neljän viikon jaksolta 1073 € (sisältäen lomakorvauksen ja lomarahan), työaika 6 h/pv.

Kesätyöpaikkaa voi hakea sähköisellä lomakkeella www.miunpalvelut.fi/Lieksa/nuoriso (kirjautumista pankkitunnuksilla ei tarvita) tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi palauttaa os. Lieksan asiakaspalvelupiste, Moisionkatu 1, 81700 Lieksa TAI asiakaspalvelu@lieksa.fi.

Tulostettava kesätyöhakemus (pdf)

Tiedustelut p. 04010 44008 tai 04010 44710.

 

Hakuaika alkaa 21.2. ja päättyy 22.3.2018 klo 15.00. Valituille ilmoitetaan huhtikuun puoliväliin mennessä.

 

 

Nuorten kesäseteli

Nuorten kesäseteliin Lieksan kaupunki on varannut vuoden 2018 talousarvioon 15.000 € määrärahan. Yhden setelin arvo on 250 € eli kesäseteleitä voidaan myöntää 60 nuorelle.

Seteli voidaan myöntää korkeintaan 19-vuotiaalle nuorelle. Alaikärajaa ei ole määritelty.

Kesäsetelin työnantajana voi olla lieksalainen yhdistys, yritys, järjestö tai säätiö (Y-tunnus oltava). Kesätöihin kesäsetelillä palkattava nuori ei saa olla yrittäjän/yrityksen ym. perheenjäsen. Yksityistaloutta, perhettä, kuntaa, kuntayhtymää, valtiota tai yksityistä henkilöä ei hyväksytä kesäsetelin työpaikaksi.

Nuori voi saada yhden kesäsetelin kesää kohden. Samoin yritys voi saman kesän aikana ottaa palvelukseen ainoastaan yhden nuoren, jolla on kesäseteli. Jos nuori on palkattu kaupungille kesätöihin, ei häntä voi palkata samana kesänä kesäsetelillä töihin.

 

Lisätietoja oheisista liitteistä (yleiset ohjeet, ohjeet työnantajalle ja nuorelle, kesätyösetelilomake). Ohjeet ja kesäsetelilomakkeen voi noutaa Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteestä, os. Moisionkatu 1, 81700 Lieksa.

Liitteet:

- Kesäsetelilomake (pdf)
- Kesäsetelilomake (xlsx)

- Yleiset ohjeet -kesäseteli (pdf)
- Yleiset ohjeet -kesäteteli (docx)
 

- Nuorten kesäseteli - ohjeita nuorille (pdf)
- Nuorten kesäseteli - ohjeita nuorille (docx)

- Nuorten kesäseteli - ohjeita työnantajille (pdf)
- Nuorten kesäseteli - ohjeita työnantajille (docx)

 

Tiedustelut: 04010 44710.