Soitin

Navigaatiovalikko

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on myös lapsen kaikkien kehitysalueiden, niin emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen.

Opetus toteutetaan korkeakoulutettujen pedagogien toimesta, ja siinä edetään tavoitteellisen opetussuunnitelman mukaan. Opetus antaa valmentavan pohjan myös kouluiässä alkavalle soitonopiskelulle.

Musiikkileikkikouluopetuksemme ryhmistä vastaavat pedagogit lukuvuonna 2017-2018: Leena Hirvonen, Sinikka Taalikainen ja Soile Sääksvuori

Ryhmät lukuvuonna 2017-2018:

Lieksa

Musiikkiopistolla

tiistai klo 17.30-18.15 Perheryhmä 0-3 v. huoltajan kanssa (Sinikka Taalikainen) TÄYSI
tiistai klo 18.15-19.00 Tenavat 5-6 v. ilman huoltajaa (Sinikka Taalikainen)
torstai klo 9.45-10.30 Perheryhmä 0-3 v. huoltajan kanssa (Sinikka Taalikainen)
torstai klo 16.30-17.15 Tenavat 4-5 v. ilman huoltajaa (Sinikka Taalikainen
torstai klo 17.15-18.00 Perheryhmä 0-3 v. huoltajan kanssa (Sinikka Taalikainen)

Partalanmäen päiväkoti
tiistai klo 13.00-13.45 5-6 v. (Liisa Karhu)
tiistai klo 13.45-14.30 3-4 v. (Liisa Karhu)

Päiväkoti Orava
tiistai 14.30-15.15  3-6 v. (Leena Hirvonen)

Kuhmonkadun koulu
tiistai klo 13.00-13.45 Eskarimuskari (Sinikka Taalikainen)

Rantalan koulu
tiistai klo 12.00-12.45 Jousimuskari (Liisa Karhu)

Ilomantsi (Pogostan koulun musiikkiluokka)

keskiviikko klo 16.30-17.15 Tenavat 3-6 v. ilman huoltajaa (Sinikka Taalikainen)
keskiviikko klo 17.15-18.00 Perhemuskari 0-3 v. huoltajan kanssa (Sinikka Taalikainen)

Nurmes (Nurmes-talon Kertun kamari)
maanantai klo 15.00-15.45 Perhemuskari 0-3 v. huoltajan kanssa (Soile Sääksvuori)
maanantai klo 15.45-16.30 Tenavat 3-6 v. ilman huoltajaa (Soile Sääksvuori)

Juuka (Poikolan koulun alakoulu)
maanantai klo 17.45-18.30  Tenavat 3-5 v. (Leena Hirvonen)