Maisematyölupa kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.


Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon.

Rakennustarkastuspäällikkö arvioi toimenpiteen luvan tarpeen. Lisätietoja ja neuvontaa maisematyöluvista saa rakennusvalvonnasta ja Lupapiste-palvelusta.

Toimi näin

Maisematyölupa haetaan Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.


Rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut.

Lainsäädäntö
Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Palvelupaikat

Lupapiste.fi palvelu