Ympäristösuojelumääräykset

Ympärintönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys.
 

Lieksan ympäristönsuojelumääräykset

Jätehuoltomääräykset