Kysymysmerkki

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Rakentamisen luvat

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.


Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Rakennusvalvonta myöntää rakentamisen luvat Lieksassa ja palvelusta peritään rakennusvalvonnan taksan mukaiset maksut. Lisätietoja ja neuvontaa rakentamisen luvista saat Lieksan rakennusvalvonnasta tai Lupapiste-palvelusta. Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus on määritelty rakennusjärjestyksessä.

Toimi näin

Rakentamisen luvat haetaan Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.


Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.


Lupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Maksullisuuden tiedot

Rakennusvalvonnan mukaiset taksat.

Lainsäädäntö
Verkkoasiointi
  • Lupapiste
  • Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.
Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Palvelupaikat

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksa

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Sarkkinen Jorma Rakennustarkastuspäällikkö Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. 04010 44790 jorma.sarkkinen(at)lieksa.fi
Pyykkö Jari Tarkastusinsinööri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. 04010 44791 jari.pyykko(at)lieksa.fi

Lupapiste.fi palvelu