Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle elämänhallinnan ja työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään asiakkaalleen sopivan palvelukokonaisuuden.

Työtoimintapaikat ovat kuntien ja valtion eri hallintokunnissa, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä. Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yrityksissä.

Toiminta ei ole työsuhteinen eikä toiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä. Työtehtävät ovat avustavia tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus räätälöidään hakijan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti. Sopimuksen pituus on vähintään 3kk ja työtoimintapäiviä viikossa voi olla 1-4 päivää. Työaika on 4-8 tuntia päivässä.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saa työmarkkinatukea ja kulukorvausta. Työttömyysetuutta maksetaan palveluun osallistumisen perusteella 5 päivältä viikossa riippumatta työtoimintapäivien määrästä. Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä.

Kaupungilla on mahdollista korvata matkakuluja, jos työtoimintapaikka sijaitsee yli 5 kilometrin päässä kotiosoitteesta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa noudatetaan työturvallisuuslakia ja kaupunki järjestää työtapaturmavakuutuksen. Terveydenhuollon palvelu toteutetaan perusterveydenhuollon kautta.

 

RIIKKA RÄTY-IGNATIUS

Työllisyyspalveluvastaava

Timitrantie 3
81720 Lieksa

p. 04010 44312

Postiosoite:
Lieksan kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 41
81701 Lieksa