Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Voit tehdä kaupungin toimintaa koskevan aloitteen sähköisellä lomakkeella tai lähettämällä sen kirjallisesti osoitteeseen:
Lieksan kaupungin kirjaamo
Pielisentie 3
81700 LIEKSA

Voit myös tuoda aloitteen asiakaspalvelupisteen, Moisionkatu 1.

Aloite voi olla vapaamuotoinen. Tärkeintä on, että siitä selviää mitä aloitteella esitetään. Kuntaliiton verkkosivuilla on ohjeita kuntalaisaloitteen laatimisesta.

Kirjaamo kirjaa aloitteesi saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi sille kaupungin viranomaiselle, jonka toimialaan asia kuuluu. Kun aloite on käsitelty, aloitteentekijälle toimitetaan päätös.

Lisäksi kaupunginvaltuuston tietoon saatetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

LIEKSAN KAUPUNGIN KIRJAAMO

Pielisentie 3
81700 Lieksa

PL 41
81701 Lieksa

kirjaamo(at)lieksa.fi