Kuljetus

Kuljetusasiat jakaantuvat tällä hetkellä eri henkilöille. Lieksan kaupungin järjestämien yleisten joukkoliikennekuljetusten yhteyshenkilönä toimii Susanna Saastamoinen, p. 04010 44009, koulukujetusasioita hoitaa Juha Ryynänen, p. 04010 44160 ja vammaispalvelun kuljetusasiota Timo Nurmela p. 013 330 4244 (Siun sote).


Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-sivustolta löytyvät nyt tiedot POSELYn Waltti-vuorojen liikennöinnistä juhannuksen aikana. Sivustolta löytyvät myös kesäliikenteen päivitetyt aikataulut - kts. oheinen linkki:

http://www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi/aikataulut-ja-reitit#.WT-DxsuweUl


Nurmes-Lieksa –liikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikatauluhausta (ei ELYn nettisivuilta eikä Jojo –aikataulusta, koska ei ole Waltti-liikennettä).LIEKSAN LINJA-AUTOPYSÄKKI
Lieksan linja-autojen lähtöpaikka/päätepysäkki säilyy samana (Mönninkatu), Matkahuollon toiminnot (mm. paketit) siirtyvät Lieksan ABC-asemalle.

Lieksassa linja-autojen lähtöpaikkaan / päätepysäkkiin ei tule asiakkaille muutoksia, vaikka Matkahuolto siirtää omat toimintansa Lieksan ABC-asemalle. Jatkossakin siis asiakkaat lähtevät bussien kyytiin samasta tutusta paikasta, osoitteesta Mönninkatu 16. Lämpimiä odotustiloja asiakkaille ei 1.2.2018 alkaen ole.

 

 

Siun soten tiedote:

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia palveluja myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin niille henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja muun sosiaalisen toiminnan ylläpitämistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu tulosidonnainen, harkinnanvarainen palvelu ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnetään henkilölle, joka vammasta tai sairaudesta johtuen ei kykene käyttämään julkista liikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja myönnetään asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Tämän lisäksi järjestetään välttämättömät työhön ja opiskelun liittyvät matkat. Matkoista peritään julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.

Lisätietoja Siun soten järjestämistä kuljetuspalveluista: http://www.siunsote.fi/kuljetuspalvelut

SUSANNA SAASTAMOINEN
Yleiset joukkoliikenneasiat
p. 04010 44009

JUHA RYYNÄNEN
Koulukuljetukset
p. 04010 44160

TIMO NURMELA
Vammaspalvelun kuljetusasiat
p. 013 330 4244