Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetuksen aloittava oppilas

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Vuonna 2018 oppivelvollisuusikäiseksi tulevat 2011 syntyneet lapset.

Erillistä kouluun ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, vaan ensimmäiselle luokalle tulevien  lasten huoltajille lähetetään tammi-helmikuun aikana päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta  (väestörekisteristä saadun osoitteen mukainen lähikoulu).

Huoltajan, joka haluaa, että lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee toimittaa tätä koskeva vapaamuotoinen anomus perusteluineen ja asiantuntijalausuntoineen Lieksan kaupungin kirjaamoon, os. Kaupungintalo, PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs) 2.3.2018 mennessä.

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan muutoshakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai  oheisella tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan kaupungintalolle, os. PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs) 2.3.2018 mennessä. Oppilaan käydessä koulua muussa kuin lähikoulussa huoltaja huolehtii oppilaan koulukuljetuksesta.

Lisätietoja p. 04010 44104 toimistosihteeri Liisa Kortelainen

Koulunkäyntipaikkaa koskeva muutoshakemus

 

 

LIISA KORTELAINEN

Toimistosihteeri

Pielisentie 3, 3. krs
81700 Lieksa

p. 04010 44104
liisa.kortelainen(at)lieksa.fi