Koulumatkatuki

Lukion opiskelijalle, jonka yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat vähintään 54 euroa/kk, koulumatkatukea myöntää KELA.

Koulumatkatukea on haettava jokaista lukuvuotta varten erikseen.

Koulumatkatukea ei voi vielä hakea sähköisesti, mutta tästä lomakkeen pääsee täyttämään. Lomake täytetään, tulostetaan, allekirjoitetaan ja tuodaan koululle.

Koulumatkatuesta saa lisätietoa kansaneläkelaitoksen toimistosta, koulun kansliasta ja KELA:n nettisivuilta tästä

Matkahuollon ohje koulumatkalipun ostamiseen tästä