Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustuksista on annettu uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden 2017 alusta lähtien ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA hoitaa korjausavustusten hakemisen, myöntämisen, maksamisen ja seurannan.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus.

Avustuksissa on jatkuva hakuaika. Avustushakemukset toimitetaan ARAan.
Korjausavustukset nyt ARA:sta ympäri vuoden.

Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

ARA:n korjausneuvonnan puhelin on 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi

Lieksan kaupunki myöntää hissin rakentamiseen (hissitön talo) ARA:n avustuksen lisäksi enintään 5 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja www.hissiin.fi.

Korjausavustusten maksatuksen ja tarkastukset v. 2015 – 2016 avustuspäätöksiin Lieksassa hoitaa tarkastusinsinööri Jari Pyykkö. Maksatusta haetaan, kun avustuspäätöksen mukaiset työt on tehty ja maksetut kustannukset ovat todettavissa maksukuiteista.

Lisätietoja:

Tarkastusinsinööri Jari Pyykkö p. 040 1044791 tai email: jari.pyykko(at)lieksa.fi