Lieksan lippu

Navigaatiovalikko

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

 

Lieksan kaupungilla ja tytäryhtiö Lieksan Kehitys Oy LieKe:llä vireillä useita kehityshankkeita. Siirry LieKen sivuille.

 

Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen -hanke

Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen; bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu –hanke


Lieksan kaupungin hankkeen tavoitteena on Kevätniemen yritysalueen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen, mikä mahdollistaa biomassan jalostamisen tuontia korvaavaksi tuotteeksi, tukee maakunnallista hiilineutraalin energiatuotannon tavoitetta ja lisää omavaraisuutta sekä mahdollistaa uuden tuontia korvaavan vihertuotannon sijoittumisen alueelle sekä parantaa alueella jo toimivien bioraaka-ainetta hyödyntävien yritysten toimintaedellytyksiä
 
Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on nykyaikainen, ympäristövaatimukset täyttävä biotuotannon monipuolinen keskittymä. Tämä tukee alueella jo olevaa yritystoimintaa. Bioterminaalin rakentaminen mahdollistaa suunnitellun biojalostamon investoinnin sekä muiden alan yritysten palvelun. Tuontia korvaavan vihertuotannon ja jatkokäsittelyn, puun hakkuuseen ja kuljetukseen liittyvän kaluston huollon ja korjauksen sekä muun toimialan toimintaa tukevan yritystoiminnan keskittyminen alueelle helpottuu. Tämän kokonaisuuden toteuttamista tukee Lieksan kaupungin ja operatiivisesti Lieksan Teollisuuskylä Oy:n mukana olo isäntäkaupunkina TEM:n seutukaupunkiverkoston kasvuohjelmassa.
 
Kokonaisuutena tavoitteena on vahvistaa Lieksan ja lähialueiden elinvoimaisuutta hyödyntämällä luontaisia vahvuuksia ja kehittämisedellytyksiä (biomassa).

Hankkeen tavoitteena ovat Kevätniemen yritysalueen kehittäminen vastaanottamaan erityisesti bio-/metsäklusterin uudet pk-yritykset sekä vahvistamaan jo olemassa olevaa pk-yritystoimintaa.
 
Hankkeen kesto 31.10.2018 saakka. Kokonaiskustannusarvio on 2.000.000 €, josta EAKR:n ja valtion osuutta 50 %.

Hankkeen hakija ja toteuttaja Lieksan kaupunki. Euroopan Unioni / Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeen kustannuksiin.


 

Hankkeen yhteyshenkilö:
Ritva Patja
p. 04010 44704
ritva.patja(at)lieksa.fi
Lieksan kaupunki
Pielisentie 3
81700 Lieksa
 

                  

Hinku -foorumi

HINKU -hanke

 

HINKU-hankkeessa päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennyksen lisäksi tärkeänä näkökulmana toiminnassa on kuntatalouden kohentaminen sekä aluetalouden ja elinkeinojen kehittäminen.

 

Lieksan yhteyshenkilö:
Talonrakennusinsinööri Jari Muikku
Lieksan Kiinteistöt Oy, Rantalantie 5, 81720 Lieksa
p. 04010 44743
jari.muikku(at)lieksa.fi

 

Maakuntaliiton Hinku -sivusto

 


 

5T-hanke

5T-hanke

Lieksan Kehitys Oy LieKe on mukana 5T-hankeessa - Tekemätöntä työtä tarjolla, Työpaikkoja tekijöille

 

Työnantaja, etsitkö osaavaa työvoimaa yritykseesi?

Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille (5T) -työllisyyshankkeessa keskeisenä tavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta lieksalaisissa yrityksissä. Hankkeessa kehitetään erilaisten kokeilujen kautta työllisyyspalveluprosesseja, jotta ne vastaavat paremmin yritysten tarpeita.

Samalla pystytään kytkemään selvästi totuttua tiiviimmin kaupungin työllisyysyksikön ja muidenkin työllisyystoimijoiden palvelut osaksi yrityksiin suuntautuvaa yritysneuvontaa. Parhaimmillaan tämä näyttäytyy yrityksiin yhden luukun periaatteella toimivana kokonaisuutena, jossa yritysneuvonnan yhteydessä pystytään käynnistämään aiempaa virtaviivaisemmin myös osaavan työvoiman saantiin liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeen toimintatapa aktivoi yrityksiä hyödyntämään esimerkiksi oppisopimuskoulutusta, työllistämistukea, yhdistysten kautta tapahtuvia työkokeiluja ja kaupungin työllisyysyksikköä entistä tehokkaammin. 5T - kehittämishankkeen tarpeisiin hankitaan hankkeen kohderyhmän tarvitsema työvoimakoulutus, palkkatuki ja valmennus 5T-rinnakkaishankkeen kautta.

Lisätietoja työnantajille:

Satu Pehkonen, p. 040 672 6999, satu.pehkonen(at)lieksankehitys.fi

 

Työnhakija, etsitkö töitä?

Tarjoamme sinulle nopeaa ja päämäärätietoista toimintaa työllistymiseen Lieksan alueella. Työllistymisen tukena on mahdollista hyödyntää erilaisia toimenpiteitä kuten työvoimakoulutusta, oppisopimusta tai mestari-kisälli-koulutusta. Ole meihin yhteydessä, jotta voimme kertoa sinulle tarkemmin työllistymismahdollisuuksista Lieksassa.

Erilaiset ketterät kokeilut ja konkreettiset pilotoinnit ovat merkittävässä roolissa hankkeen toteutuksessa. Lisäksi kokeilemme erilaisia uusia sähköisiä viestintävälineitä muun muassa sosiaalista mediaa, jotta työnantajat ja työnhakijat kohtaisivat toisensa paremmin.

Lisätietoja työnhakijoille:

Timo Hartikainen, p. 040 665 1996, timo.hartikainen(at)lieksankehitys.fi

 

1.1.2018 alkanutta hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Lieksan kaupunki.

Hankkeesta lisätietoja myös Facebookissa Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin -sivustolla.

 


Hankkeen yhdyshenkilö:
Projektipäällikkö Pehkonen Satu
Lieksan Kehitys Oy LieKe, Energiatie 2, 81700 Lieks
p. 040 672 6999
satu.pehkonen(at)lieksankehitys.fi

Lisäinfoa myös LieKen facebook -sivuilla

 

     

 

Seutukaupunkiverkosto hanke

Seutukaupunkiverkosto 

 

Lieksa on mukana Kuntaliiton Seutukaupunkiverkosto SEUTU -hankkeessa yhdessä Lieksan Kehitys Oy:n kanssa.

Hankeen yhteyshenkilö:
Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen
Lieksan kaupunki, Pielisentie 3, 81700 Lieksa
p. 04010 44009
susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi

 

Päättyneitä hankkeita

Päättyneitä hankkeita

(Hankesivustolinkit)