Kadut ja yleiset alueet

Tekninen virasto huolehtii liikenneväylien, puistojen, satamien ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta. Suunnittelemme ja toteutamme myös näihin liittyvät investoinnit.

Kadunrakennuspäällikkö myöntää muiden toimijoiden mahdollisesti tarvitsemat käyttö-, kaivu-, myyntipaikka- ja vastaavat luvat yleisillä katu-, liikenne- ja puistoalueille. Hakemukset tulee toimittaa kirjaamo@lieksa.fi tai Lieksan kaupunki/kirjaamo, PL41, 81701 Lieksa, mieluiten kahta viikkoa ennen luvan käyttötarvetta.

Tavoitteenamme on ylläpitää nykyiset rakenteet hyväkuntoisina kustannustehokkaasti.

Pyrimme osaltamme parantamaan liikkumisen turvallisuutta ja rakentamaan viihtyisämpää kaupunkiympäristöä, joka vastaa kaupungin asukkaiden, lisääntyvän matkailun sekä yritysmaailman tarpeita.
Web sisällön esitys

ILKKA PUUMALAINEN
Kadunrakennuspäällikkö


Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44745
etunimi.sukunimi(at)lieksa.fi
JARI SALMI
Kunnossapitomestari
Lieksa


Paloasemantie 4-6
81720 Lieksa

p. 04010 44750
jari.salmi(at)lieksa.fi