Jätevesien käsittely

Kiinteistöllä muodostuvat jätevedet käsitellään kiinteistöllä tai johdetaan viemäriverkostoon käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolla.