Lupiinit

Navigaatiovalikko

Jätehuollon palvelutehtävät

Jätehuollon palvelutehtävät

Lieksan kaupunki on antanut jätehuollon palvelutehtävät kunnallisen jätehuoltoyhtiön Jätekukko Oy:n hoidettaviksi. Jätekukon toimialue kattaa 17 kuntaa ja yli 209 000 asukasta.  Jätekukko Oy hoitaa mm. jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä.

Jätekukkoon voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. haluat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon tai haluat muutoksia omiin jätehuoltopalveluihin,
b. tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista tai neuvontaa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyen
c. jätelaskussa on selvä virhe, johon toivot korjausta.

Kaikilla asuinkiinteistöillä ja julkisen hallinnon kohteilla on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Myös vapaa-ajan asunto tulee liittää alueella järjestettyyn jätehuoltoon.

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtäviä on hoitanut vuoden 2011 alusta alkaen Jätekukon toimialueen osakaskuntien yhteinen Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta mm. laatii jätehuoltomääräykset ja päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista, hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksua koskevat muistutukset sekä päättää jätehuollon palvelutasosta. Näitä asioita ei käsitellä enää Lieksan kaupungissa.

Jätelautakuntaan voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. tarvitset lisätietoja jätehuoltomääräyksistä tai haluat hakea niistä poikkeamista (esimerkiksi pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä),
b. haluat hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jätemaksusta (esimerkiksi, jos kiinteistö on jäänyt tyhjilleen),
c. haluat, että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä, kun se on asuinkelvoton tai puretaan.

Jätehuollon valvontatehtävät

Jätehuollon valvontatehtävät

Jätehuollon valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen mm. valvoo, että kuntalaiset ja yritykset käsittelevät jätteitä säädösten mukaisesti ja jätehuollon toimijat hoitavat tehtävänsä säädösten mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myös roskaamiskieltoa ja velvoittaa roskaantuneen alueen puhdistamiseen.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiseen voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun
a. haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä, kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua,
b. haluat ilmoittaa roskaantuneesta alueesta.

PTV-sisältö

Jätehuollon neuvonta

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Neuvontaa asumis- ja yhdyskuntajätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyssä saa kunnalta. Kuntalaiset voivat saada tietoa kuntalaisten oman toiminnan ympäristövaikutuksista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto.


Jätehuollon neuvontaa voi saada esimerkiksi verkossa, painetuissa julkaisuissa ja tiedotustilaisuuksissa. Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai järjestää sen muulla tavoin.

Palvelupaikat

Palvelun toteuttaa
 • Lieksan kaupunki

PTV-sisältö

Jätteenkuljetus

Vastuuorganisaatio: Kuopion kaupunki

Kuntien jäteyhtiö Jätekukko on kilpailuttanut keskitetysti asukkaita varten seka- ja hyötyjätteiden kuljetukset. Sekajätteen kuljetukset hoidetaan kaikkialla siellä, missä jäteautolla voidaan liikennöidä. Biojätteen, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin keräys on järjestetty kaikkiin yli 300 asukkaan taajamiin. Muovipakkauksille on tarjolla kiinteistökohtainen keräys alueen suurimmissa taajamissa eli Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen keskeisillä kaupunkialueilla.


Jätekukko toimittaa kotitalouksille sekä julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille jätteen keräykseen veloituksetta 140-660 litran jäteastiat. Asukkaat voivat käyttää kiinteistökohtaista jäteastiaa, jolle on järjestettävä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukainen paikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lähikiinteistöjen kesken yhteistä jäteastiaa (kimppa). Jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä.


Jos kiinteistöllä ei ole sekajätteen keräykselle omaa kiinteistökohtaista jätestiaa tai useamman kiinteistön yhteistä jäteastiaa eli kimppaa, Jätekukko järjestää jätteen keräyksen ja kuljetuksen sekajätteelle aluekeräyspisteissä. Jätekukko järjestää tarvittaessa asiakkaille myös isokokoisten jäte-esineiden ja isojen jätemäärien noutopalvelua (Noutokukko) ja lavapalvelua (Lavakukko).


Saostus- ja umpikaivolietteillä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistöjen haltijat tekevät sopimuksen jätteen kuljetuksesta suoraan lietteitä kuljettavan yrityksen kanssa. Tällaisen yrityksen on oltava merkittynä jätehuoltorekisteriin.

Maksullisuuden tiedot

Jäteastian tyhjennyksistä laskutetaan Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaiset jätemaksut.

Verkkoasiointi
 • Omakukko
 • Omakukossa voit asioida Jätekukon kanssa sähköisesti, silloin kun sinulle sopii.
Puhelinasiointi
 • Jätekukon asiakaspalvelu
 • Jätekukon asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.

  • Maanantai 08.00 - 16.00
  • Tiistai 08.00 - 16.00
  • Keskiviikko 08.00 - 16.00
  • Torstai 08.00 - 16.00
  • Perjantai 08.00 - 16.00

Palvelupaikat

(1)

Palvelupaikat

Linkit
 • Jätekukko
 • Jätekukko on kuntien omistama palveluyhtiö, joka tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut.
Palvelun toteuttaa
 • Jätekukko Oy

Lajitteluaseman yhteystiedot