KESKUSKOULUN YLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus

 1. työskentelyrauhaan
 2. henkilökohtaiseen turvallisuuteen
 3. omaisuuden suojaan

Alla olevat säännöt ovat voimassa kouluaikana sekä kaikessa koulun toiminnassa koulun ulkopuolella.


1. Turvallisuus

Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.

2. Käyttäytyminen

Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu lakien, sääntöjen ja yleisesti hyväksyttyjen tapojennoudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

3. Oppitunnit

Tehtävät on suoritettava tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Työjärjestystä on noudatettava täsmällisesti ja työvälineet on oltava mukana koko koulupäivän ajan. Työskentelyn aikana kaikilla oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha. Oppitunneille eivät kuulu päällysvaatteet ja hatut, syöminen ja juominen eikä kännykän käyttö. Puhelimien on oltava suljettuina tai äänettömällä oppituntien aikana, jollei opettaja toisin määrää.

4. Ruokailu

Ruokailuun mennään opettajan valvomana ryhmänä. Ruokailussa on noudatettava valvojien ja keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita ja hyviä ruokailutapoja. Ruokasalista ei saa viedä pois ruokaa tai ruokailuvälineitä.

5. Koulumatkat

Koulumatkalla on noudatettava liikennesääntöjä. Linja-autoissa ja muissa kulkuvälineissä on käyttäydyttävä asiallisesti ja kuljettajien ja valvojien ohjeita on noudatettava. Koulumatkat sisältyvät koulutyöpäivään. Kulkuvälineet on jätettävä niille varatuille paikoille.

6. Koulualueet

Koulualueelta toiselle on siirryttävä suorinta mahdollista reittiä. Koulun ulkopuolisille opetuspaikoille on siirryttävä opettajan ohjeiden mukaan. Koulualueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa. Koulun vakuutukset eivät ulotu koulualueiden ulkopuolelle.

7. Välitunnit

Keskuskoulussa välitunnit vietetään joko sisällä tai koulurakennusten ulkoalueella (ns. ulkovälitunnit). Jos välitunnilla vaihdetaan koulurakennuksia, on liikuttaessa muistettava liikenne- ja koulualuesäännöt.

8. Koulun ja toisten omaisuus

Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon (vahingonkorvauslaki). Rahan, arvoesineiden ja opiskeluun liittymättömien välineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

9. Kouluympäristö

Kouluympäristö on pidettävä siistinä ja viihtyisänä pitämällä kalusteet kunnossa ja järjestyksessä. Oppilaalla on velvollisuus siivota aiheuttamansa sotku (perusopetuslaki 35 §). Roskat kuuluvat roskikseen.

10. Tupakointi ja päihteet

Tupakointi koulupäivän aikana on rangaistava teko. Tupakkavalmisteiden (myös sähkötupakan), päihteiden ja muiden huumeiksi luokiteltavien aineiden hallussapito koulussa ja päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen koulussa on kielletty.

11. Kahvio

Oppilaskunnan kahviossa on noudatettava kahvion omia sääntöjä ja hyviä käytöstapoja.

12. Oppilaan ojentaminen

Oppilasta, joka ei noudata koulun sääntöjä, voidaan ojentaa seuraavasti:

 • opettaja voi puhutella oppilasta
 • opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa poistua paikasta, joka hänelle osoitetaan opetustilan välittömästä läheisyydestä
 • opettaja voi määrätä oppilaan osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun
 • opettaja voi määrätä oppilaalle enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa
 • rehtori voi puhutella oppilasta
 • rehtori voi poistaa oppilaan koulusta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi
 • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi

 

Tarkennuksia näihin sääntöihin antaa koulun rehtori.