JAMALIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, sekä toimintaympäristö kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle.

 

Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa varten.

 

Järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen.

 

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä opiskeluun liittyvissä tilanteissa, jotka ovat koulun alueen ulkopuolella.

 

 1. Saat poistua koulun alueelta koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.
 2. Käyttäydy asiallisesti ja tee tehtäväsi tunnollisesti.
 3. Anna kaikille työrauha.
 4. Ole ystävällinen ja avulias kaikille.
 5. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
 6. Muista hyvät tavat ja asiallinen kielenkäyttö kaikkia kohtaan.
 7. Noudata ruokaillessasi siistejä ja hyviä pöytätapoja
 8. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Joudut korvamaan aiheuttamasi tahallisen vahingon.
 9. Koulukuljetusten aikana ovat voimassa koulun järjestyssäännöt soveltuvin osin.
 10. Jos kuljet koulumatkat itse, niin noudata koulumatkalla aina liikennesääntöjä.
 11. Tupakkatuotteiden, päihteiden hallussapito ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty.
 12. Matkapuhelin pidetään äänettömänä repussa.  Voit käyttää sitä opettajan luvalla. Luvan kanssa saat käyttää myös muita omia tietoteknisiä laitteita.

 

 

Seuraamukset oppilaalle rikkomuksista

 

 1. Kasvatuskeskustelu PoL 35 § on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja    epäasialliseen käytökseen.
 2. Jälki-istuntoa PoL 36 § annetaan, jos oppilas on käyttänyt väkivaltaa toista oppilasta kohtaan.
 3. Jälki-istuntoa voidaan antaa tarvittaessa myös muusta epäasiallista käytöksestä opetushenkilöstöä tai oppilasta kohtaan.
 4. Opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava oppilas opetustilanteesta. PoL 36 b §.
 5. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine, joka on yleisesti vaaraksi, tai se häiritsee opetusta ja oppimista. PoL 36 d §.

 

Jamalin koulun järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain ja päivitetään tarvittaessa.