Järjestyssäännöt


saavuttamiselle, sekä toimintaympäristö kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyvyydelle.

Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista jokista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa varten.

Järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen.

Järjestyssääntöjä noudattaa myös koulun järjestämissä opiskeluun liittyvissä tilanteissa, jotka ovat koulun alueen ulkopuolella.

 

1. Saat poistua koulun alueelta koulupäivän aikana vain opettajan tai rehtorin luvalla.

2. Käyttäydy asiallisesti ja tee tehtävät tunnollisesti.

3. Anna kaikille työrauha.

4. Ole ystävällinen ja avulias kaikille

5. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.

6. Muista hyvät tavat ja asiallinen kielen käyttö kaikkia kohtaan.

7. Noudata ruokaillessasi siistejä ja hyviä pöytätapoja.

8. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Joudut korvaamaan aiheuttamasi tahallisen vahingon.

9. Pidä polkupyörät niille varatuilla paikoilla.

10. Noudata koulumatkalla aina liikennesääntöjä.

11. Tupakkatuotteiden, päihteiden hallussapito ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

12. Matkapuhelin pidetään aanettömänä repussa. Voit käyttää sitä opettajan luvalla. Luvan kanssa saat käyttää myös muita omia tietoteknisiä laitteita.

 

 

 

 

Seuraamukset  oppilaille rikkomuksista

 

1. Kasvatuskeskustelu PoL 35 § on ensisijainen keino puuttua oppivaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen.

2. Jälki-istuntoa PoL 36 § annetaan, jos oppilas on käyttänyt väkivaltaa toista oppilasta kohtaan.

3. Jälki-istuntoa voidaan antaa myösmuusta epäasiallisesta käytöksestäopetushenkilöstöä tai oppilasta kohtaan.

4. Opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa häiriötä tai turvallisuutta vaarantava oppilas opetustilanteesta. PoL 36 b §.

5. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine, joka on yleisesti vaaraksi, tai se häiritsee opetusta tai oppimista. PoL 36 d §.

 

Keskuskoulun järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain ja päivitetään tarvittaessa.