Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisesti kunnat voivat järjestää kunnan päättämässä laajuudessa aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa toiminnan yleisinä tavoitteina todetaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä pohjan luominen hyvälle kasvulle. Toiminta kokonaisuutena tarjoaa lapselle leikkiä, luovaa toimintaa, myönteisiä elämyksiä, sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Toiminta on lapselle vapaaehtoista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan on oltava koulun opetussuunnitelman mukaista. Toiminnassa on noudatettava asianomaisen koulun rehtorin ohjeita ja määräyksiä.

Lukuvuonna 2017 - 2018 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä
Keskuskoulussa (Kuhmonkatu 30), Rantalan koulussa ja Jamalin koulussa (ainoastaan iltapäivätoimintaa) edellyttäen, että toimintaan osallistuu vähintään seitsemän 1. - 2. luokan oppilasta.

Lukuvuoden 2017 - 2018 toimintasuunnitelma.

Toimintaan hakeminen

Lukuvuoden 2017 - 2018 aamu- ja iltapäivätoimintaan  haetaan tulostettavalla hakemuslomakeella.  Lomake palautetaan os. Kaupungintalo/Liisa Kortelainen,  PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs).

Toiminnan maksut

 

Keskuskouolun alakoulun Iltapäiväkerho

Keskuskoululla järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien sekä erityisopetuksen oppilaille. Keskuskoulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun omien koulunkäynninohjaajien työpanosta hyödyntäen.

Kerho toimii lv. 2017-2018 koulupäivisin klo 7:00-9:00 ja 12:00-16:00.
Toimipaikkana on Kuhmonkatu 30.

Vastaavina ohjaajina ovat:

Jenni Tolvanen ja Riitta Pennanen

p. 04010 44268 ja 04010 44269

 

Sivuja päivitetty 1.11.2017, klo 13:15