Luokkahuone

Navigaatiovalikko

Perusopetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Perusopetuksen aloittava oppilas

Perusopetuslain 25 §:n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Erillistä kouluun ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, vaan ensimmäiselle luokalle tulevien  lasten huoltajille lähetetään kevään aikana päätös oppilaan koulunkäyntipaikasta  (väestörekisteristä saadun osoitteen mukainen lähikoulu).

Huoltajan, joka haluaa, että lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee toimittaa tätä koskeva anomus ja asiantuntijalausunnot Lieksan kaupungin kirjaamoon, os. Kaupungintalo, PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs).

Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan muutoshakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai  oheisella tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan kaupungintalolle, os. PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs). Oppilaan käydessä koulua muussa kuin lähikoulussa huoltaja huolehtii oppilaan koulukuljetuksesta.

Lisätietoja p. 04010 44104 toimistosihteeri Liisa Kortelainen

Koulunkäyntipaikkaa koskeva muutoshakemus

Oppilastietoilmoituslomake

 

Toimistosihteeri Liisa Kortelaisen yhteystiedot

Yhteystiedot

Kortelainen Liisa Toimistosihteeri Pielisentie 3, III krs. 81700 Lieksa p. 04010 44104 liisa.kortelainen(at)lieksa.fi