Lieksan kansalaisopiston henkilöstö

http://www.lieksa.fi/kansalaisopisto

https://www.facebook.com/lieksan.kansalaisopistoKansalaisopiston kurssit ja tilaisuudet | Kansalaisopiston muu toiminta
Lieksa Adult Education Centre | Народное училище г. Лиекса | Henkilöstö

Lieksan kansalaisopiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori, kaksi suunnittelijaopettajaa, perusopetuksen kanssa yhteiset teknisen työn ja liikunnan lehtorit sekä toimistosihteeri. Vakinaisen henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lieksa.fi.

Tuntiopettajia opistossa on työvuosittain noin kahdeksankymmentä.

Asko Saarelainen, rehtori, FL
04010 44111

  • opiston toimintasuunnitelman ja opetustarjonnan laatiminen, opiston toiminnan johtaminen, Korento-tiedotuslehden toimittaminen
  • opetusaineina paikallishistoria ja kotiseututietous matkailuoppaille
  • kulttuuritoimen avustukset, lausunnot ja Kulttuurikeskuksen näyttelytoiminta.


Tuula Porkka, toimistosihteeri
04010 44106 (toimisto avoinna ma, ti ja pe klo 9-15)

  • asiakaspalvelu, maksuliikenne Rondo-ohjelma, Populus-palkanlaskenta (tuntiopettajat, luennoitsijat), Hellewi-hallinto-ohjelma (pääkäyttäjä), tilavaraukset.


Inna Turpeinen, suunnittelijaopettaja, FM
04010 44108

  • kielten opetuksen suunnittelu ja kehittäminen
  • opetusaineina englanti, venäjä, suomea ulkomaalaisille.


Pasi Karonen, suunnittelijaopettaja, Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun paikallinen koulutuskoordinaattori, FM
04010 44112

  • atk-aineiden ja käytännön taitojen opetuksen suunnittelu
  • opetusaineina yhteiskunnalliset ja atk-aiheet sekä filosofia.


Juha Pietarinen, teknisen työn lehtori, artenomi

  • teknisen työn opetus, puu- ja metallityöt.


Pirjo Rämänen, LitM
04010 44109

  • peruskoulun, lukion ja kansalaisopiston yhteinen liikunnanopettaja.

 

Kansalaisopiston tuntiopettajien käyttöön lomakkeita ja ohjeita tulostettaviksi: