Henkilökunta

sähköposti: etunimi.sukunimi@lieksa.fi

terveydenhoitajalla ja kuraattorilla etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Opettajat

Vattulainen Timo, aluerehtori  puh. 0401044235
Jolkkonen Helena, koulun yhdysopettaja 0-2 puh.0401044243
Nevalainen Jussi, luokanopettaja 5-9/ opo / ort.uskonto puh. 0401044242

Alatalo Heli, luokanopettaja 3-4 puh.0401044242
Abbiw Sanna, englanti/ruotsi
Tuomi Christian ma/fy/ke
Puustinen Riitta, etävenäjä
Pietarinen Juha, TN
Jelekäinen Riitta, ERO puh. 0401042446

Jertta Kasterinne, yläkoulun kotitalous

Villman Arja, yläkoulun etävenäjä

Muu henkilökunta

Koulukuraattori Riikka Timonen, puh 013 3305420

riikka.timonen@siunsote.fi

Kouluterveydenhoitaja Mervi Vartiainen, puh, 013 3305497 mervi.h.vartiainen@siunsote.fi

Laitoshuoltaja Anita Karjalainen


Koulunkäynninohjaaja Tarja Mustonen

Henkilökohtainen avustaja Päivi Sallinen