Pienryhmät 0-9 (ent. Harjaantumisopetus)

Opettajat

0-9e Kaisu Turunen
0-1e Sirpa Havu

 

Koulunkäynninohjaajat

 

Anu Lackman

Riitta Pennanen

Heta Komonen

Satu Pyykönen

 

 

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@lieksa.fi

Lukuvuonna 2016 - 2017 sekä pienryhmässä 0-9e että pienryhmässä 0-1e opiskelee molemmissa 8 oppilasta.

Pienryhmän oppilaista suurin osa kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Oppilaat käyvät koulua vuosiluokittain ja heillä on samat vuosiviikkotuntimäärät kuin perusopetuksessa. Oppilaat voivat suorittaa ala- ja yläkoulun oppivelvollisuutensa (esi 1, esi 2, 1-9 lk).

Opetus voidaan toteuttaa oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Opetuksessa  hyödynnetään kokonaisopetuksen periaatteita. Opetus ja kasvatus on yksilöllistä ja pohjautuu jokaiselle oppilaalle tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Se laaditaan yhteistyössä huoltajien, oppilaiden ja heidän kuntouttajien kanssa.

Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaista itsenäisiä ja omatoimisia yksilöitä. Selviytyminen päivittäisessä elämässä ja mahdollisimman itsenäinen toimiminen lähiympäristössä ovat tärkeitä sisältöjä opetuksessa. Oppilaita ohjataan ja rohkaistaan tiedon hankintaan ja omien ajatusten ilmaisemiseen.

Oppitunneilla opitaan eri aistien ja kokemusten kautta. Asioita harjoitellaan käytännön tilanteissa. Lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa opetetaan oppilaan tieto- ja taitotason mukaan. Oppilailla on mahdollisuus osallistua kykyjensä mukaan yleisopetuksen oppitunneille yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa. Opetuksessa käytetään hyväksi kulttuurin eri alueiden antamia mahdollisuuksia.

 

Päivitetty 3.11.2017