Hankkeet

Lieksan kaupunki ja kehittämisyhtiö Lieksan Teollisuuskylä Oy ovat mukana eri hankkeissa. Hankkeilla on omia kotisivuja.
 

Lieksan kaupunki

Lieksan Teollisuuskylä Oy

  • Seutukaupunkiverkoston kasvuhanke SEUTU
  • Seutukaupunkiverkosto/TEM rakennemuutoshanke - päättyi 30.6.2016, sen ohella erillinen Lieksan rakennemuutosohjelman valmistaminen
  • GLOBAL-SME portaalihanke, päättyi 30.5.2016
  • Valmistelussa tällä hetkellä 2 työllisyyshanketta ja 4 yritystoiminnan kehittämishanketta sekä 2 yhtiön kehittämishanketta

Lieksan kaupunki ja Lieksan Teollisuuskylä Oy kehittämisyhtiönä ovat aktiivisesti mukana Pohjois-Karjalan maakunnan kasvuohjelman valmistelussa ja toteutuksessa.