Kaupunginhallituksen lupajaosto

Kaupunginhallituksella on lupajaosto, joka toimii kaupungin maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisena viranomaisena. Lupajaostossa on viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsee lupajaostoon keskuudestaan kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet (jotka voivat olla myös kh:n varajäseniä). Valtuusto valitsee jaostoon kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus nimeää valitsemistaan jäsenistä lupajaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.