Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on 6.4.2016 § 33 päättänyt, että 1.8.2016 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään seuraavat perusopetuslain mukaiset maksut:

3 tuntia/päivä (570 tuntia/v) 66 euroa kuukaudessa
4 tuntia/päivä (760 tuntia/v) 88 euroa kuukaudessa.760 tuntia ylittävältä osalta ei peritä lisämaksua.

Perusopetuslain 48 f §:n mukaan maksu voidaan periä jokaiselta toimintaan osallistumiskuukaudelta. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.

Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja  iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä päättää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö.