Esiopetus päivähoidossa

Esiopetuksen tehtävät

 • vahvistaa lapsen kokemuksia omasta osaamisesta
 • vastaa lapsen haluun oppia, tutkia, etsiä, harjoitella ja kokea uusia asioita
 • lisää lapsen taitoja toimia ryhmän jäsenenä
 • auttaa havaitsemaan ja korjaamaan lapsen mahdollisia oppimiseen liittyviä  erityisvaikeuksia

Esiopetuksen lähtökohtia

 • toiminta lähtee lapsen tarpeista, edellytyksistä ja kiinnostuksen kohteista toiminta tukee lapsen ajattelua, ilmaisua ja tunteita
 • toimitaan erilaisten ihmisten kanssa; kuunnellaan, keskustellaan ja valitaan
 • lapsi saa kokemuksia omasta äidinkielestä, uskonnosta, luonnosta, matematiikasta, liikunnasta, musiikista, käsitöistä ja kuvataiteesta
 • aikaa jää myös vapaaseen toimintaan

Lieksassa on laadittu oma esiopetussuunnitelma, joka linjaa toimintaa

 • varsinainen toimintakausi alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy toukokuun lopussa
 • annetaan esiopetusta kaikille 6 -vuotiaille, koko- tai osapäiväisesti
 • ryhmien tilat ja välineet antavat paljon mahdollisuuksia toimintaan
 • esiopetus on päivittäistä ja siitä vastaavat kouluilla luokanopettajat ja esiopettajat sekä päiväkodeissa lastentarhanopettajat muun henkilöstön kanssa               

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan

 

PARTALANMÄEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUS JA OSAPÄIVÄHOITO

Kuhmonkatu 30
81700 Lieksa

p. 04010 44874
 

PÄIVÄKOTI ORAVAN ESIOPETUSRYHMÄ LIITO-ORAVAT
(Esiopetus ja osapäivähoito)

Oravatie 1 rak. 2
81720 Lieksa

p. 04010 44148