Koulu kengät

Esiopetus

Perustusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttamaan toimintaan.

Lieksassa esiopetusta järjestetään päiväkotien esiopetusryhmissä, koulujen erillisissä esiopetusryhmissä ja kouluilla yhdysluokkamuotoisena.

Päiväkotien esiopetusryhmät:

  • Partalanmäen päiväkodin esiopetus, Kuhmonkatu 30 (päivähoito+esiopetus)
  • Päiväkoti Oravan esiopetus, Oravatie 1 (päivähoito+esiopetus)

Koulujen erilliset esiopetusryhmät:

  • Keskuskoulu, Kuhmonkatu 30
  • Rantalan koulu

Yhdysluokkamuotoisena kouluilla:

  • Jamalin koulu
  • Kolin koulu
  • Vuoniskylien koulu

JUHA RYYNÄNEN

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Pielisentie 9 - 11
81700 Lieksa

p. 04010 44160
juha.ryynanen(at)lieksa.fi

LIISA KORTELAINEN

Toimistosihteeri

Pielisentie 3, 3. krs
81700 Lieksa

p. 04010 44104
liisa.kortelainen(at)lieksa.fi