Erityispäivähoito

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka fyysisen, psyykkisen ja / tai sosiaalisen kehityksensä poikkeavuuden takia tarvitsevat erityistä kuntoutusta ja opetusta kehityksensä tueksi.

Erityislapseksi määritellään sellainen lapsi, jolla on asiantuntijoiden (lääkärin, fysioterapeutin, puheterapeutin, psykologin tms.) tai vanhempien antama lausunto siitä, että lapsella on jokin erityistä hoitoa tai kasvatusta vaativa ongelma tai sairaus. Lapsille pyritään järjestämään heidän tarpeitaan vastaava hoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Lapsiryhmän kokoa pyritään pienentämään erityislapsen tarvitseman tuen mukaan tai lapselle järjestetään henkilökohtainen avustaja.

Kuntoutussuunnitelma

Päivähoitolaki velvoittaa laatimaan toiminta- ja kuntoutussuunnitelman kaikille erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille. Se laaditaan yhteistyössä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilöstön ja lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.

Kuljetukset kuuluvat ensisijaisesti vanhemmille.

Tukitoimet 

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tehtävää työtä tukevat erilaiset tukitoimet.