Nallet lukupuuhissa

Navigaatiovalikko

Varhaiserityiskasvatus

PTV-sisältö

Erityisvarhaiskasvatus

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.


Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Erityispäivähoito on Lieksassa keskitetty ensisijaisesti päiväkoteihin. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on mukana toiminnassa.


Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on Lieksassa keskeinen rooli lapsen tuentarpeiden havaitsemisessa ja huolen puheeksi ottamisessa huoltajien kanssa. Huolen herätessä asiasta keskustellaan mahdollisimman pian huoltajien kanssa. Huoltajille annetaan tietoa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukimuodoista ja heitä kannustetaan ottamaan puheeksi omat havainnot lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä haasteista.

Lieksassa lapsen tuen järjestämistä ohjaa kolmiportainen malli (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki), jonka tarkoitus on helpottaa määrittelemään tuen tarpeessa olevan lapsen tilannetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Lainsäädäntö
Puhelinasiointi
  • Erityislastentarhanopettaja
  • Erityislastentarhanopettaja
    • +358 401044126
    • (pvm/mpm)
Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki