Avustukset

Lieksan kaupungin avustusten hakuaika vuonna 2017 on 15.3. - 18.4. klo 15. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustukset julistetaan haettavaksi kotisivuillamme sekä Lieksan Lehden ilmoituksella. Avustusta haetaan joko kaupunginhallitukselta tai kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta; molempiin ei voi jättää hakemusta. Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

 
Kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaan liittyvää toimintaa sekä kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian toteuttamista tukeva toiminta. Kaupunginhallitus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntävät avustuksia em. mainituin perustein, maksimissaan talousarviossa varattujen summien puitteissa.
 
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen. Lisäksi kaupunginhallitus myöntää avustuksia lasten, perheiden, vanhusten, vammaisten palveluihin ja terveydenhoitoon liittyvään toimintaan.
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta myöntää avustuksia liikuntaan, kulttuuriin ja nuorisotoimintaan.
 
Avustuksia haetaan pelkästään sähköisillä lomakkeilla, jotka ovat osoitteessa https://miunpalvelut.fi/lieksa. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta, kunhan nimenkirjoittajat ovat ensin kerran kirjautuneet palveluun omilla pankkitunnuksillaan. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan.
 
Kaupungin avustusten hakemisesta järjestetään infotilaisuus 22.3. klo 17.30 Lieksan lukion auditoriossa. Samalla opastetaan sähköisten lomakkeiden käyttöön. Lisäksi Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteessä (Moisionkatu 1) on saatavana neuvontaa sähköisten lomakkeiden käyttöön 24.3. klo 9–11, 29.3. klo 15–18, 7.4. klo 9–12 ja 12.4. klo 16–18.
 
Ohjeet sähköiseen hakuun löydät täältä.

Esitys on Powerpoint 97–2003 -muodossa. Powerpoint Viewer -sovelluksen voi tarvittaessa ladata täältä.

Kaupunginhallituksen toiminta-, kohde- ja talkooavustukset:
(kaupunginhallituksen avustukset 30.000 € ja sosiaali-terveyspuolen avustukset 25.000 €)

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.
Kohdeavustuksia voi hakea esim. tapahtumaan tai korjauskohteeseen. Avustuskohteeseen liittyy erillinen kustannusarvio, markkinointisuunnitelma tms.
Talkooavustus on kertaluonteinen, tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha. Avustusta myönnetään esimerkiksi tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Hanke toteutetaan pääasiassa talkootyönä. Talkooavustusta voidaan hakea yleisen kaupunkikuvan tai asuinympäristön kohentamiseen tähtääviin hankkeisiin (esim. viher- ja istutus- ja raivaustyöt, siivoustalkoot, virkistysalueet), palvelutason parantamiseen tähtääviin hankkeisiin (hakijoiden hallinnassa olevien ja yleisessä käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden korjaus) ympäristön tilan parantamista koskeviin hankkeisiin (esim. pienimuotoinen vesistöjen kunnostus, vieraslajien torjunta) työväen- ja seurojentalojen kunnostushankkeisiin.


Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toiminta- ja kohdeavustukset:

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.
Kohde-avustusta voidaan myöntää Lieksassa toimintaa järjestävän seuran, yhdistyksen tai yksityisen tapahtumajärjestäjän järjestämän tapahtuman, projektin, investoinnin tai muun vastaavan toiminnan tukemiseen. Kohdeavustuksilla pyritään tukemaan erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä. Kohdeavustuksia myönnettäessä vaaditaan kohteesta riippuen tietty määrä omarahoitusta.
Tutustu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päivitettyyn avustusjärjestelmään tästä.
 
Kulttuuritoimi     50.000 €
Kulttuuritoimen kohde-avustukset suunnataan ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttaminen ja alueellista vaikuttavuutta edistävien tapahtumien järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu vierailuesityksiin (konsertit, teatterit ja näyttelyt) muilta paikkakunnilta tai ulkomailta. Järjestävä taho hoitaa itsenäisesti tapahtuman järjestämisen.

Liikuntatoimi    68.630 €
Toiminta-avustusta myönnetään ensisijaisesti nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella. Lisäksi avustusta on mahdollista hakea erityisryhmien liikunnan tukemiseen sekä muuhun liikuntatoimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään esim. hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoavustuksiin.

Nuorisotoimi    10.000 €
Nuorisotoimen avustusten pääkohderyhmä on alle 29 –vuotiaat.
 
 
Lieksan kaupungin AVUSTUSOHJE.
 
Lisätiedot:
•    Kulttuuritoimen avustukset, kansalaisopiston rehtori p. 04010 44111
•    Nuorisotoimen avustukset, nuorisosihteeri p. 04010 44115
•    Liikuntatoimen avustukset, liikuntasihteeri p. 04010 44113
•    Kaupunginhallituksen avustukset, elinvoimajohtaja, p. 04010 44009