Avustuksen kuva

Navigaatiovalikko

Avustukset

Avustukset

 

Lieksan kaupungin avustusten hakuaika vuonna 2019 on keväällä (tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustukset julistetaan haettavaksi kaupungin kotisivuilla sekä Lieksan Lehden ilmoituksella. Avustusta haetaan avustuksen päätarkoituksen mukaan joko kaupunginhallitukselta tai hyvinvointilautakunnalta; molempiin ei voi jättää hakemusta. Kaikki avustukset ovat vastikkeellisia.

Kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaan liittyvää toimintaa sekä kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Avustusten painopisteenä on kaupungin strategian toteuttamista tukeva toiminta. Kaupunginhallitus sekä hyvinvointilautakunta myöntävät avustuksia maksimissaan talousarviossa varattujen summien puitteissa.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kaupungin ja sen kylien elinvoimaa ylläpitävään ja lisäävään toimintaan sekä elinkeinoelämän edistämiseen.

Hyvinvointilautakunta myöntää hyvinvointia tukevia ja edistäviä avustuksia liikuntaan, kulttuuriin, nuorisotoimeen sekä sosiaali- ja terveystoimintaan.

 

Avustuksia haetaan pelkästään sähköisillä lomakkeilla, https://miunpalvelut.fi/lieksa

 

Kaupungin avustusten hakemisesta ja sähköisen järjestelmän käytöstä järjestetään infotilaisuus.  Sähköisten lomakkeiden käyttöön annetaan ohjausta myös Lieksan kaupungin asiakaspalvelupisteessä.

 

Avustusten hakuinfo 14.3.2018 (PowerPoint)
Avustusten hakuinfo 14.3.2018 (Pdf)

Avustusten hakuohjeistus (PowerPoint)
Avustusten hakuohjeistus (Pdf)


Tutustu Lieksan kaupungin uusittuun avustusohjeeseen sisältäen mm. avustusten tarkemmat myöntämisperusteet:  AVUSTUSOHJE
 

Ohje avustushakemuksiin: Miunpalvelut/Yhdistystilin luominen

 

Miunpalvelut: Käyttöohje yhdistystilin luomiseen avustuksiin

 

 

Kaupunginhallituksen myöntämät toiminta-, kohde- ja talkooavustukset (21.700 €):

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.

Kohdeavustusta voi hakea esim. tapahtumaan tai korjauskohteeseen.

Talkooavustus on kertaluonteinen, tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha. Avustusta myönnetään esimerkiksi tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Hanke toteutetaan pääasiassa talkootyönä. Talkooavustusta voidaan hakea yleisen kaupunkikuvan tai asuinympäristön kohentamiseen tähtääviin hankkeisiin (esim. viher-, istutus- ja raivaustyöt, siivoustalkoot, virkistysalueet), palvelutason parantamiseen tähtääviin hankkeisiin (hakijoiden hallinnassa olevien ja yleisessä käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden korjaus), ympäristön tilan parantamista koskeviin hankkeisiin (esim. pienimuotoinen vesistöjen kunnostus, vieraslajien torjunta) sekä työväen- ja seurojentalojen kunnostushankkeisiin.

 

 

Hyvinvointilautakunnan myöntämät kulttuuri- (50.000 €), liikunta (68.630 €)- ja nuorisotoimen (5.000 €) sekä sosiaali- ja terveystoiminnan (30.000 €) toiminta- ja kohde-avustukset:

Toiminta-avustusta voidaan myöntää lieksalaisten ja säännöllisesti Lieksassa toimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen sääntömääräiseen perustoimintaan.

Jakopäätöksiä tehtäessä huomioidaan seuraavat vastikkeellisuuteen liittyvät asiat:

  • erityisesti nuorisoikäluokkiin kohdistuvan toiminnan laajuus
  • tuki ohjataan ensisijaisesti koulutukselliseen ja kasvatukselliseen toimintaan, joka kohottaa harrastamisen tasoa ja laatua, pitää yllä tai kasvattaa harrastajamäärien nykyistä tasoa ja säilyttää harrastettavien lajien monialaisuuden ja monipuolisuuden
  • tukea myönnettäessä voidaan määritellä vastikkeellisuuden sisältö tapauskohtaisesti
  • toiminta-avustusta saavien seurojen ja yhdistysten edellytetään tiedottavan toiminnastaan ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista esim. paikallisissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Kohdeavustusta voidaan myöntää Lieksassa toimintaa järjestävän seuran, yhdistyksen tai yksityisen tapahtumanjärjestäjän järjestämän tapahtuman, projektin, investoinnin tai muun vastaavan toiminnan tukemiseen. Kohdeavustuksilla pyritään tukemaan erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä. Muuten eri toimialoilla voi olla avustusten jakamisessa erilaiset painopisteet. Esim. nuorisotoimen kohdeavustuksissa voidaan ottaa huomioon terveellisiä elämäntapoja edistävä toiminta.

 

Hyvinvointilautakunnan toiminta- ja kohdeavustuksissa huomioidaan erityisesti:

Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu maksimissaan 50.000 €.

Kulttuuritoimen kohdeavustukset suunnataan ensisijaisesti ammattitaiteilijoiden toteuttamien ja alueellista vaikuttavuutta edistävien tapahtumien järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu vierailuesityksiin (konsertit, teatterit ja näyttelyt) muilta paikkakunnilta tai ulkomailta. Järjestävä taho hoitaa itsenäisesti tapahtuman järjestämisen.

 

Liikuntatoimen toiminta-avustusta myönnetään ensisijaisesti nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella. Lisäksi avustusta on mahdollista hakea erityisryhmien liikunnan tukemiseen sekä muuhun liikuntatoimintaan.

Liikuntatoimen kohdeavustuksia myönnetään esim. hiihtolatujen ja luistelukenttien hoitoavustuksiin. Liikuntatoimen avustukset yhteensä 68.630 €.

 

Nuorisotoimen avustusten (5.000 €) pääkohderyhmä on alle 29–vuotiaat.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja kohdeavustuksia (30.000 €) myönnetään ensisijaisesti lasten, perheiden, vanhusten ja vammaisten palveluihin tai terveydenhoitoon liittyviin palveluihin. Avustuksia voidaan myöntää lieksalaisille tai Lieksassa toimiville yleishyödyllistä tai sosiaalista toimintaa harjoittaville yhdistyksille. Avustuspäätöksissä otetaan huomioon avustettavan kohteen terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus Lieksan kaupungin asukkaiden näkökulmasta.

  

Lisätiedot:

Kulttuuritoimen avustukset, kansalaisopiston rehtori p. 04010 44111
Nuorisotoimen avustukset, nuorisosihteeri p. 04010 44115
Liikuntatoimen avustukset, liikuntasihteeri p. 04010 44113
Sosiaali- ja terveystoiminnan avustukset, hyvinvointijohtaja, p. 04010 44101
Kaupunginhallituksen avustukset, hallintojohtaja, p. 04010 44020