Asemakaavoitus

Asemakaava MRL 50-61 §, Asemakaavoitus
Asemakaava on maankäytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittu suunnitelma. Asemakaavan perusratkaisun tulee noudattaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan maankäytön periaatteita.

Asemakaavassa määritellään alueiden käyttö kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, liikennealueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja kuinka paljon minkäkin käyttötarkoituksen alueelle saa rakentaa.

Asemakaavat laatii Lieksan kaupungin elinvoimapalvelujen maankäyttö. Asemakaavat voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä tai muita kuin vaikutuksiltaan merkittäviä. Merkittävät kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto, muut kuin merkittävät kaavat voi hyväksyä kunnanhallitus.

Ajantasa-asemakaavat

Alla olevasta linkistä voitte tarkastella Lieksan ajantasaisia kaavoja:

Asemakaavayhdistelmä