Arviointi

Yhden kurssin arviointi:
 
Pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan asteikolla 4-10.
 
Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan suoritettu (S) / hylätty (H) -merkinnöin.
 
Kurssiarvosana annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun jatkuvan näytön perusteella. Kokeet ovat laajoja eli summatiivisia kokeita. Kurssi voidaan myös arvioida ilman kokeita.
 
Jatkuva näyttö eli tuntiaktiivisuus, kotitehtävät, tutkielmat, itsenäinen työskentely jne. voivat yleensä vaikuttaa yhden numeron verran joko korottavasti tai alentavasti.

Kurssin arvostelematta jättäminen:
 
Jos opiskelijalla on yli 5 tuntia aiheettomia poissaoloja tai jos opiskelija muulla tavoin laiminlyö opiskelunsa, hänelle ei anneta kurssiarvosanaa. (Poissaolot merkitään kuitenkin näistä viidestä tunnista.)
 
Päättötodistuksen arvosanat:
 
Päättöarvosanat lasketaan pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona.  Opiskelija voi yrittää korottaa näin laskettua päättöarvosanaa ennen kevään yo-kirjoituksia ja/tai niiden jälkeen kertaustunneilla ja korotustenteissä.
 
Lukioasetuksen mukaisesti opiskelija voi pyytää merkittäväksi päättötodistukseensa päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän (S) tai numeroarvosanan seuraavissa aineissa:

  • liikunta (suoritettuja kursseja 1-5)
  • ylimääräinen vieras kieli (suoritettuja kursseja enintään kaksi)
  • fysiikka, kemia, filosofia, kuvataide, musiikki, psykologia ja terveystieto (suoritettuja kursseja enintään yksi = pakollinen kurssi).
  • Muussa tapauksessa numeroarvostelu.

Tätä asiaa koskevat lomakkeet jaetaan kaikille abeille tammikuussa. Tätä ennen päättötodistuksen saavia pyydetään ottamaan yhteys kansliaan halutessaan em. tietoja muutettavan.