Ajankohtaista

Huomautus kattojen lumikuormista

Lieksan alueen suurimmat lumikuormat ylittävät 200 kg/m². Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset. Lumen poisto näiltä laaja-alaisilta katoilta on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää peruslumikuorman. Omakotitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta, mutta kiinteistön omistajan on hyvä seurata lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan. Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava työturvallisuudesta sekä ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn 1.1.2018 alkaen.
 

Rakentamisen luvat tulee hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Arkistolaitoksen antaman uuden määräyksen mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisen tulee arkistoida rakennuslupa-asiakirjat sähköisessä muodossa. Tästä johtuen Lieksan rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2018 alkaen paperisesta arkistoinnista kokonaan sähköiseen arkistointiin.

Sähköinen järjestelmä helpottaa luvanhakua. Luvanhakija pystyy pyytämään tarvitsemiaan ennakkolausuntoja, esittelemään luonnosvaiheen suunnitelmia sekä jättämään hakemuksensa täysin oman päivittäisen aikataulunsa mukaan, ilman erillistä palveluaikaa varaamatta. Lisäksi sähköinen järjestelmä mahdollistaa lupavaiheen naapurikuulemisen suoraan järjestelmän kautta.

Sähköinen lupakäsittely parantaa tiedonkulkua luvanhakijan, suunnittelijoiden sekä viranomaisen välillä luvanhaku- ja rakentamisvaiheen aikana. Sähköisen järjestelmän kautta luvanhakija pystyy seuraamaan rakennushankkeensa etenemistä, työnjohtajien hyväksymistä, katselmusten suorittamista sekä katselmusmerkintöjä.

Sähköisessä järjestelmässä on myös mahdollista käydä hankkeeseen liittyvää vapaata keskustelua siten, että sama tieto kulkee suoraan kaikille hankkeeseen liitetyille osapuolille.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Siirry sähköisen asioinnin lupapiste.fi palveluun

Yhteystiedot

Lieksan Rakennusvalvonta, rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen,

jorma.sarkkinen@lieksa.fi, puh. 04010 44790

 

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle.