Ajankohtaista


Aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista

hyvinvointia ja luoda perusta hyvälle kasvulle. Toiminta on koulupäivän jälkeen järjestettävää ohjattua vapaa-ajan toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

 

Toimintaa tarjotaan perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille, sekä muiden luokkien erityistä tukea saaville oppilaille, joiden vanhemmat eivät voi olla vastaanottamassa lasta koulupäivän jälkeen (ovat esim. töissä tai opiskelevat). Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillistä kuljetusta.

 

Lukuvuonna 2017 – 2018 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Rantalan koulun oppilaille arkipäivisin klo 7.00 – 8.45 ja 12.00- 16.00 välisenä aikana.

 

Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapsille sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia virikkeitä, sekä

mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan, lepoon ja rauhoittumiseen. Kotitehtävien tekeminen on myös mahdollista.

 

Toiminta perustuu samanlaisiin käyttäytymis- ja järjestyssääntöihin kuin koulussakin.

Toiminta ei kuitenkaan ole koulumaista vaan lapsen turvallista vapaa-aikaa aikuisen ohjauksessa.

 

Kaikille iltapäivätoimintaan osallistuville tarjotaan monipuolinen välipala, joka sisältyy toiminnasta perittävään maksuun.

 

Iltapäiväkerhon tilat ovat ns. piharakennuksessa.

Kerhon käytössä on myös koulun tiloja, kuten liikuntasali, luokkatilat tarvittaessa ja ATK-luokka. Kerholaiset ulkoilevat pääsääntöisesti koulun pihassa.

Iltapäiväkerhon tilat on huomioitu koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa.

 

Iltapäivätoiminnassa työskentelevät Lieksan kaupungin palkkaamat tehtävään soveltuvan koulutuksen saaneet koulunkäynninohjaajat.

 

Kerhon vastuuohjaajana toimii Anne Kiiskinen, joka vastaa tiedottamisesta, välipalojen tilauksesta ja muista käytännön järjestelyistä, sekä yhdessä muiden ohjaajien kanssa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastuuohjaaja osallistuu myös ohjausryhmän tapaamisiin.

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat myös koulunkäynninohjaajat Eeva Härkönen, Sari Kortelainen ja Sirpa Räsänen.

 

Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu hakulomakkeella, joita on saatavana sivistyspalvelukeskuksesta, aamu- ja iltapäiväkerhosta, sekä tulostettavissa Lieksan kaupungin nettisivulta.