Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisesti kunnat voivat järjestää kunnan päättämässä laajuudessa aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa toiminnan yleisinä tavoitteina todetaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen sekä pohjan luominen hyvälle kasvulle. Toiminta kokonaisuutena tarjoaa lapselle leikkiä, luovaa toimintaa, myönteisiä elämyksiä, sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Toiminta on lapselle vapaaehtoista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan on oltava koulun opetussuunnitelman mukaista. Toiminnassa on noudatettava asianomaisen koulun rehtorin ohjeita ja määräyksiä.

Lukuvuonna 2018 - 2019 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä
Keskuskoulussa (Kuhmonkatu 30), Rantalan koulussa ja Jamalin koulussa (ainoastaan iltapäivätoimintaa) edellyttäen, että toimintaan osallistuu vähintään seitsemän 1. - 2. luokan oppilasta.

Lukuvuoden 2017 - 2018 toimintasuunnitelma.

Toimintaan hakeminen

Lukuvuoden 2018 - 2019 apip-toimintaan tulostettava hakemuslomake 18-19

Kuluvan lukuvuoden 2017 - 2018 apip-toimintaan tulostettava hakemuslomake 17-18

Lomake palautetaan os. Kaupungintalo/Liisa Kortelainen,  PL 41, 81701 Lieksa (käyntiosoite Pielisentie 3, 3. krs).

Toiminnan maksut

JUHA RYYNÄNEN

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Pielisentie 9 - 11
81700 Lieksa

p. 04010 44160
juha.ryynanen(at)lieksa.fi

LIISA KORTELAINEN

Toimistosihteeri

Pielisentie 3, 3. krs
81700 Lieksa

p. 04010 44104
liisa.kortelainen(at)lieksa.fi

KESKUSKOULUN
aamu- ja iltapäivätoiminta

Kuhmonkatu 30
81700 Lieksa

p. 04010 44269
 

RANTALAN KOULUN
aamu- ja iltapäivätoiminta

Rantalantie 4
81720 Lieksa

p. 04010 44257