Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Lieksan kaupunki
Lieksan kaupunki > Sosiaali ja terveys > terveys > neuvola > Neuvolapalvelut
vihjeet 
Neuvolapalvelut

Ehkäisevä perusterveydenhuoltoneuvola
Tarjoaa ehkäiseviä palveluja elämänkaaren eri vaiheissa

 • Perhesuunnittelu
 • Äitiys- ja lastenneuvola
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Varhaiskasvatusneuvola
 • Aikuisvastaanotto
 • Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset
 • Ikäihmisten terveystarkastukset 67-vuotiaille
 • Maahanmuuttajien tulotarkastukset
 • Ravitsemusterapeutin palvelut
 • Terveyskeskuspsykologin palvelut
 • Kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset, mammografiat
 • Suolistosyövän seulontatutkimukset 60 - 69-vuotiaille
 • Puheterapiapalvelut

Neuvolan vastaava terveydenhoitaja Elli Hyttinen puh. 04010 44560

Neuvolan toimisto                                                                            
Sairaalakatu 7, 81700 LIEKSA
avoinna: ma - pe klo 12.00 - 15.00
puh. 04010 44555
etunimi.sukunimi@lieksa.fi      Lue lisää sähköpostin tietosuojasta

Palvelut toimistosta:
- ajanvaraussoitot
- soittopyynnöt ja muut yhteydenotot
- noudettavissa myös sairaan lapsen hoitotodistukset, reseptit 
  yms. ei kiireelliset asiat

Terveydenhoitajan puhelintunti aamuisin klo 8.00 - 9.00 puh. 04010 44555
(ei ajanvaraussoittoja).


Perhesuunnitteluneuvola
Käyntiosoite: Sairaalakatu 7
Terveydenhoitaja Sirpa Hiltunen

Pehesuunnitteluneuvolan perustehtävänä on raskauden ehkäisyneuvonta, toivottujen raskauksien lisääminen, lapsettomuuden hoidon tarpeen selvittäminen ja hoitoon ohjaus, ei toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien ehkäiseminen ja seksuaaliterveyden edistäminen.

Seksuaalineuvojan palvelut
Perhesuunniteluneuvolassa on lisäksi tarjolla seksuaalineuvojan palveluita. Tarjolla yksilöohjausta sekä erilaista ryhmämuotoista toimintaa eri kohderyhmille (esim. nuoret, vanhemmat, vertaistukiryhmät).

Ikäryhmäseulonnat vuosittain, joihin tulee henkilökohtainen kutsu kirjeellä kotiin.

Äitiysneuvola
Käyntiosoite: Sairaalakatu 7
Terveydenhoitaja Elli Hyttinen ja Hannele Reinikainen

Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja koko perheen paras mahdollinen terveys. Lieksan äitiysneuvolassa tarkastukset toteutuvat valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan, sisältäen mm. ohjauksen vapaaehtoiseen sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontaan. Äitiysneuvolan työmuotoina ovat terveystarkastukset seulontoineen, yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä perhevalmennus.
                                                          
Lastenneuvola
Käyntiosoite: Sairaalakatu 7
Terveydenhoitaja Irmeli Korkalainen, Minka Keronen

Lastenneuvolan ensisijainen tavoite on jokaisen lapsen mahdollisimman suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lastenneuvolatoiminnan yksi tärkeä osa on vanhemmuuden tukeminen sekä äidin ja isän jaksamisen ja osaamisen vahvistaminen. Lieksan lastenneuvolan tarkastukset toteutuvat valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
                                                           
Varhaiskasvatusneuvola
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Pirjo Taponen
puh. 04010 44562

Työn tavoitteena on alle kouluikäisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen, perheiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen ja arjessa jaksamisen tukeminen.
Lisäksi työhön kuuluvat kasvatuksellinen ohjaus ja neuvonta, varhainen huomioiminen sekä ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä yli sektorirajojen (moniammatillinen työote).
Työmuotoina ovat pienperheryhmät neuvolassa, kotikäynnit sekä asiakaskäynnit neuvolassa.

Neuvolan perhetyö
Perhetyöntekijä Auli Turunen, puh. 04010 44317

Neuvolan perhetyö tekee yhteistyötä äitiys- ja lastenneuvolan kanssa ja se on tarkoitettu vauvaa odottaville ja pienten lasten perheille. Perhetyö on luottamuksellista, lyhytkestoista, vapaaehtoista ja maksutonta palvelua.


Ensikengät lieksalaisvauvoille                                                                     Ensikengät

Lieksan kaupunki ottaa 1.1.2011 lukien käytäntöön menettelyn, jolla muistaa syntyneitä lieksalaisia vauvoja hankkimalla heille käyttöön Reino tai Aino ensikengät.

Lisätietoa neuvolasta.

(KV 10.2.2011 § 10)



Lue tästä: Lieksan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma

                   ITSEHOITO-OPAS (Terveeksi kotikonstein)




1.4.2014 11:16