Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Lieksan kaupunki
Lieksan kaupunki > Sosiaali ja terveys > sosiaali > sosiaalityo > Kehitysvammaisten erityishuolto
vihjeet 
Kehitysvammaisten erityishuolto

TOUKOLANTIEN PÄIVÄTOIMINNAT JA ASUMISPALVELUT

Toukolantie 27, 81700 LIEKSAToukolantie1

Toimitilat sijaitsevat Partalanmäellä rauhallisessa ympäristössä lähellä palveluja, mikä edistää asiakkaan liittymistä yhteiskuntaan.

Tehtävänämme on järjestää kehitysvammaisille asumispalveluja ja päivätoimintaa.

Toiminta-ajatus
Toiminnoilla tuetaan asiakkaan itsenäistä asumista ja mahdollisimman omatoimista selviytymistä lähiympäristössä ja eri elämäntilanteissa. Tuen tarve määritellään asiakkaan yksilöllisessä palvelusuunnitelmassa.

Toiminnan toteuttaminen ja asiakaslähtöisyys
Toimintaa toteutetaan ennalta laadittujen viikko-ohjelmien mukaan, mitkä pohjautuvat asiakkaiden palvelusuunnitelmiin. Asiakkaille on nimetty omaohjaaja.

TOIMINTAKESKUS

Tehtävänämme on järjestää päivätoimintaa kehitysvammaisille asiakkaille.

Toiminnan sisältö
Päivittäiseen selviytymiseen liittyvät taidot, joita ovat mm.Toukolantie2

 • kommunikaatio
 • itsestä huolehtiminen, oma-aloitteisuus
 • asumisessa, päivätoiminnassa ja ympäristössä selviytyminen
 • sosiaaliset taidot
 • terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen

Työtoimintaa, mikä voi olla

 • avotyötoimintaa
 • työt Toukolantien omassa kiinteistössä

Toiminnassa voi olla mukana yhtenä tai useampana päivänä viikossa. Päivän pituus voi vaihdella tarpeen mukaan. Autamme ja ohjaamme asiakkaita päivittäisten asioiden hoitamisessa. Asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhteyshenkilö: johtava ohjaaja Kati Turunen, puh. 040 10 44360
Päivystävä ohjaaja iltaisin ja viikonloppuisin 040 10 44366

TUETTU ASUMINEN

Tehtävänämme on antaa ohjausta ja tukea omassa asunnossa asuville kehitysvammaisille.

Ohjausta voi saada

 • asioinnissa
 • hankinnoissa
 • terveydestä huolehtimisessa

Tukea voi saada

 • ennalta sovitusti tapahtuvilla tukikäynneillä asiakkaan kotona
 • puhelinneuvontana

Tuen tarve määritellään palvelusuunnitelmassa. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäisesti asuva ja lähiympäristössä selviytyvä asukas.

Lisäksi Toukolantiellä on ryhmäasunto, missä on yksi tilapäispaikka asumisvalmennukseen ja omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen.

Yhteyshenkilö: johtava ohjaaja Kati Turunen, puh. 04010 44360
Päivystävä ohjaaja iltaisin ja viikonloppuisin 040 10 44366

 

 
26.8.2010 14:19