Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset

Ajankohtaiset uutiset

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunki turvaamassa lähipalveluitaan ja pienentämässä kiinteistöriskiään

Lieksan kaupunki turvaamassa lähipalveluitaan ja pienentämässä kiinteistöriskiään

Partalanmäen palvelukoti ja Toukolantien sote-kiinteistöt siirtymässä Attendo Oy:lle 2,78 miljoonalla eurolla

 

Lieksan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Attendo Oy:n ja Lieksan kaupungin välistä yhteistyösopimusta sekä Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien sote-kiinteistöjen myyntiä Attendo Oy:lle. Asiasta tekee lopullisen päätöksen kaupunginvaltuusto.

 

Lieksan kaupungin tavoitteena on luopua sellaisesta omaisuudesta, joka ei tue kaupunkikonsernin strategisia tavoitteita tai omaa palvelutuotantoa. –Tällaisella strategisella linjauksella vapautetaan resursseja kaupungin muuhun toimintaan, samoin kuin pienennetään riskejä tulevaisuudessa. Tärkeää on myös, että järjestely varmistaa kohtuuhintaisten lähipalveluiden saatavuuden kaupunkilaisille tulevaisuudessa, taustoittaa esitystä Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

 

Lieksan kaupungin taseessa on huomattava määrä kiinteistöjä, jotka ovat Siun Soten järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveyshuollon käytössä. –Nykyisissä sopimuksissa on riskinä, että vuokralainen voi halutessaan luopua niiden käytöstä lyhyehkön irtisanomisajan jälkeen, Määttänen pohtii. –Lisäksi jos maakuntauudistus toteutuu, kaupungilla ei ole tietyn siirtymisajan jälkeen mahdollisuutta vaikuttaa siihen, missä laajuudessa maakunta vuokraa kaupungin kiinteistöjä palvelujen tuottamiseen.

 

–Kaupungin näkökulmasta nyt myytävillä kiinteistöillä ei ole käyttöä jatkossa kaupungin omassa palvelutarjonnassa, joten asiaan on hyvä reagoida tässä vaiheessa, Määttänen summaa.

 

Kiinteistöasiaa on valmisteltu laajasti viimeisten kuukausien aikana sekä luottamushenkilöiden että kuntakonsernin osalta.

 

Lieksan Kiinteistöt Oy on arvioinut myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen tulevia peruskorjausluonteisia investointeja, samoin kuin rakennusten käyttöikää. –Arvioiden perusteella Partalanmäen palvelukodin ja Toukolantien toimintakeskuksen myyminen on tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa, jotta korjausinvestointeja ei tarvitse kaupungin puolesta tehdä, eikä tulevaa kiinteistöriskiä myöskään muodostu, Määttänen Lieksan kaupungilta sanoo.

 

Neuvotteluja kiinteistöistä luopumisesta on matkan varrella käyty syvemmin sekä Attendo Oy.n että Esperi Care Oy:n kanssa. -At­ten­do Oy:n tarjous on hinnaltaan korkeampi, minkä lisäksi yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat palvelevat parhaiten Lieksan kaupungin etua.

 

Attendo Oy on esittänyt osana kokonaisjärjestelyä Lieksan kau­pun­gil­le yhteistyösopimusta, jossa Attendo Oy sitoutuu ra­ken­ta­maan uudistuotantoa korvaamaan Partalanmäen palvelutalon ja Tou­ko­lan­tien hoivakiinteistöjä. Yhteistyösopimuksessa Attendo Oy sitoutuu lisäksi rakentamaan valmistuskeittiön toimitilat sekä tuot­ta­maan Lieksan kaupungin alueella sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lut kilpailukykyisellä hinnalla tai enintään Joensuun kaupungissa toi­mi­vien yksityisten palvelutuottajien keskimääräisellä hinnalla.

 

Jarkko Määttänen perustelee yhteistyösopimuksen hyötyjä sillä, että sopimus varmistaa lieksalaisten pääsyn jatkossakin omassa kunnassa tuotettaviin asumis- ja toimintapalveluihin. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen säilyminen varmistetaan alueella.

 

Kiin­teis­töis­tä Attendo Oy on tarjonnut Lieksan kaupungille yh­teen­sä 2,78 miljoonaa euroa, joista Partalanmäen palvelukodin osuus on 2,28 miljoonaa euroa ja Toukolantien 0,5 miljoonaa eu­roa. Lieksan kaupungin taseessa Partalanmäen palvelukodin arvo heinäkuun lopussa 2018 on noin 720 000 euroa ja Toukolantien toimintakeskuksen arvo 200 000 euroa. Yhteensä kiinteistöjen arvot ovat noin 920 000 tu­hat­ta euroa.

 

 

Lisätietoja: