« Takaisin

Kolin kehittämissuunnitelma - Kolin Iso Kuva vuodelle 2050

 

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta käynnistivät huhtikuussa 2017 Kolin ydinalueen ja laajan vaikutuspiirin tulevaisuutta ideoivan ja ohjaavan kehittämissuunnitelman – Kolin "Ison Kuvan" laatimisen vuoteen 2050.

Kehittämisen tavoitteeksi linjattiin maisemaan, arvoihin ja Kolin ainutlaatuiseen brändiin pohjautuva kasvu ja matkailun kansainvälistäminen. Kehittämisen tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä mahdollistaa matkailun vuodepaikkojen määrän ja matkailuvolyymin kymmenkertaistaminen, mahdollistaa 2 000 uutta työpaikkaa sekä mahdollistaa suunnittelualueen pysyvän ja osa-aikaisen asumisen kolminkertaistaminen nykyisestä. Suurinta osaa kasvusta ja uudesta matkailurakentamisesta tavoitellaan ns. "Kolin Sydämen" eli Ahmovaaran, Kolin kylän ja Loma-Kolin väliselle vyöhykkeelle, mutta uusia toimintoja tavoitellaan myös Juuan ja Lieksan keskustaajamiin, Paalasmaalle, Nunnanlahteen ja Vuonislahteen.

Työ käynnistettiin matkailijoille ja muille alueen kävijöille suunnatulla ideakyselyllä. Kesän ja alkusyksyn aikana on tavattu myös Kolin toimijoita ja potentiaalisia investoreita. Alkukesällä järjestettiin Kolin kylällä yrittäjä- ja asukasillat, joissa keskusteltiin Kolin tulevaisuuden näkymistä, kehittämispotentiaalista sekä pohdittiin ideoita alueen kehittämiseksi. Ideoinnin tuloksena piirrettiin Kolin ja Pielisen altaan kehittämisnäkymiä kartoille.

Kehittämisideoita kerätään seuraavaksi Pielisen ympärillä järjestettävällä kyläkierroksella. Kylien asukkaille ja mökkiläisille suunnatuissa tilaisuuksissa on mahdollisuus kertoa mitä kylissä tulisi kehittää ja mikä on eri alueiden rooli koko Pielisen altaan tulevaisuuden kannalta. Keskustelu- ja ideointitilaisuuksia järjestetään viikolla 42 Ahmovaarassa, Nunnanlahdessa, Vuonislahdessa, Kolin kylällä ja Paalasmaalla.

Lieksan ja Juuan päättäjiä informoidaan suunnittelun etenemisestä syksyn kuluessa informaatio- ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Päättäjien kanssa käytyjen keskustelujen ja kyläkierrosten jälkeen viimeistellään Kolin Iso Kuva vuodelle 2050. Siinä esitetään maankäytön kehittämisen periaatteet mm. pysyvän asumisen, vapaa-ajan asumisen, matkailurakentamisen, muun yritystoiminnan, palvelujen ja virkistyksen sekä alueita liikenneväylien ja reittien osalta. Kehittämissuunnitelma toimii pohjana yleiskaavatöille.

Tavoitteena on, että Kolin Iso Kuva 2050 valmistuu vuoden vaihteen tienoilla ja viedään alkuvuodesta 2018 Juuan ja Lieksan päättäjien käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

liite: tiedote
liite: kyläkierros

 

Lisätietoja Kolin kehittämissuunnitelmasta:

Anna-Maria Latosaari                                                                        
maankäyttöpäällikkö                                                                          
Lieksan kaupunki                                                                               
p. 04010 44840                                                                                   
anna-maria.latosaari(at)lieksa.fi                                                    

Kimmo Vähäjylkkä
kehitysjohtaja
Sweco Ympäristö Oy
p. 040 531 4481
kimmo.vahajylkka(at)sweco.fi


RAIJA MUSTONEN

Johdon sihteeri

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44003
raija.mustonen(at)lieksa.fi